Bengkel Penulisan NCR untuk JAPS (26 - 28 Mac)
Bengkel Penulisan NCR untuk JAPS (26 - 28 Mac)
Bengkel Penulisan NCR untuk JAPS (26 - 28 Mac)
Bengkel Penulisan NCR untuk JAPS (26 - 28 Mac)
Audit SIRIM - Tapak Projek Bernam Jaya (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Bernam Jaya (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Bernam Jaya (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Bernam Jaya (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Bernam Jaya (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Antara Gapi (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Antara Gapi (24 April 2013)
Audit SIRIM - Tapak Projek Antara Gapi (24 April 2013)
Audit SIRIM - Pejabat (25 April 2013)
Audit SIRIM - Pejabat (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)
Penutup Audit SIRIM (25 April 2013)

Log Masuk

 
 
 
 
 
 
PKNS

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) ditubuhkan pada 1 Ogos 1964 di bawah Enakmen Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, 1964, sebagai badan korporat dan agensi untuk pembangunan peringkat negeri melalui pembahagian dan pemacuan pertumbuhan sosio- ekonomi di Selangor, bertujuan untuk menggalakkan kestabilan, keharmonian dan keadilan sosial untuk mencapai visi Negara. Sikap optimis ini direalisasikan melalui pembangunan pusat pertumbuhan baru, perumahan, perindustrian, perniagaan dan pelaburan.

 
 
 
 
 

ISO