Audit Pensijilan Semula SIRIM 2014 pada 20 Ogos 2014
Audit Pensijilan Semula SIRIM 2014 pada 20 Ogos 2014
Audit Pensijilan Semula SIRIM 2014 pada 20 Ogos 2014
Audit Pensijilan Semula SIRIM 2014 pada 20 Ogos 2014
Audit Pensijilan Semula SIRIM 2014 pada 20 Ogos 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014
MTP (QSHE) Bil. 02/2013 pada 9 April 2014

Log Masuk

 
 
 
 
 
 
PKNS

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) ditubuhkan pada 1 Ogos 1964 di bawah Enakmen Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, 1964, sebagai badan korporat dan agensi untuk pembangunan peringkat negeri melalui pembahagian dan pemacuan pertumbuhan sosio- ekonomi di Selangor, bertujuan untuk menggalakkan kestabilan, keharmonian dan keadilan sosial untuk mencapai visi Negara. Sikap optimis ini direalisasikan melalui pembangunan pusat pertumbuhan baru, perumahan, perindustrian, perniagaan dan pelaburan.

 
 
 
 
 

ISO